Výhody připojení na centrální zdroj tepla

Výhody dodávky tepla z KLATOVSKÉ TEPLÁRNY :

 • Cena tepla z KT je konečnou cenou, s odběrem tepla z KT nejsou spojeny žádné další výdaje
 • Odběr tepla je zajištěn 24 hod denně
 • Garantování sjednaných parametrů dodávaného tepla
 • Výroba tepla je zajišťována z cenově nejvýhodnějších paliv (pevné, kapalné, plynné)

Nevýhody dodávky tepla z vlastní domovní plynové kotelny nebo tepelného čerpadla:

 • Nutnost investice do pořízení a instalace vlastního zdroje tepla
 • Zajištění nutných revizí zařízení, kontrol a odborných prohlídek
 • Stanovení odpovědné osoby za provoz tepelného zařízení včetně finančního ohodnocení
 • Náklady na provoz tepelného zařízení
 • Náklady na spotřebu elektrické energie pro tepelný zdroj
 • Náklady na opravy a údržbu zařízení
 • Náklady na pojištění
 • Omezená životnost zařízení, nutnost vytváření finančních zdrojů pro pořízení nového zdroje tepla
 • V případě tepelného čerpadla možnost silného nedotápění objektů při nižších venkovních teplotách