Vedení společnosti

ManagementŘeditel společnosti:
  
Bc. Miroslav Prášil
 378 609 060  mprasil@klatep.cz
   
Vedoucí ekonomického úseku:

Ing. Jitka Kulichová  378 609 051  
   kulichova@klatep.cz 
     
Vedoucí obchodního úseku:    
František Pintíř  378 609 057 
  pintir@klatep.cz
     
Vedoucí výrobního úseku:
   
Zdeněk Wirth  378 609 056 
  wirth@klatep.cz
     
Vedoucí technického úseku:
   
Petr Šobr
 378 609 055 
  sobr@klatep.cz