Vedení společnosti

Management

Ředitel společnosti Ing. Petr Beránek
Ředitel společnosti Ing. Petr Beránek


Ředitel společnosti
  
Ing. Petr Beránek
 378 609 060  beranek@klatep.cz
   
Vedoucí ekonomického úseku:

Ing. Ivana Eöllősová  378 609 051  
   eollosova@klatep.cz
     
Vedoucí obchodního úseku:    
František Pintíř  378 609 057 
  pintir@klatep.cz
     
Vedoucí výrobního úseku:
   
Zdeněk Wirth  378 609 056 
  wirth@klatep.cz
     
Vedoucí technického úseku:
   
Petr Šobr
 378 609 055 
  sobr@klatep.cz