Předmět podnikání

V obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, v oddíle B, vložce 404 jsou zapsány jako předmět podnikání akciové společnosti KLATOVSKÁ TEPLÁRNA tyto činnosti:

  • výroba elektřiny,
  • výroba tepelné energie,
  • rozvod tepelné energie,
  • vodoinstalaterství, topenářství,
  • poskytování technických služeb,
  • velkoobchod,
  • specializovaný maloobchod,
  • zámečnictví.

1. Výroba elektřiny je prováděna na základě licence č. 110100072 – skupina 11 výroba elektřiny, přidělené Energetickým regulačním úřadem v Jihlavě dne 10. 8. 2004.

2. Výroba tepelné energie je prováděna na základě licence č. 310100204 – skupina 31 výroba tepelné energie, přidělené ERÚ Jihlava dne 19. 7. 2004.

3. Rozvod tepelné energie je prováděn na základě licence č. 320100205 – skupina 32 rozvod tepelné energie, přidělené ERÚ Jihlava dne 19. 7. 2004.

4. Výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci, realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kW, je prováděna na základě Rozhodnutí o udělení Koncese Městským úřadem v Klatovech, obecní živnostenský úřad. Koncese byla přidělena dnem 9. 7. 2004.

5. Vodoinstalaterství, topenářství je prováděno na základě Živnostenského listu vydaného Okresním úřadem Klatovy, referátem okresního živnostenského úřadu ze dne 28. 1. 2002.

6. Poskytování technických služeb je prováděno na základě Živnostenského listu vydaného Městským úřadem Klatovy, obecním živnostenským úřadem dne 23. 1. 2002.

7. Velkoobchod je prováděn na základě Živnostenského listu vydaného Městským úřadem Klatovy, obecním živnostenským úřadem dne 23. 1. 2002.

8. Specializovaný maloobchod je prováděn na základě Živnostenského listu vydaného Městským úřadem Klatovy, obecním živnostenským úřadem dne 23. 1. 2002.

9. Zámečnictví je prováděno na základě Živnostenského listu vydaného Okresním úřadem Klatovy, referátem okresního živnostenského úřadu dne 28. 1. 2002.