Jak pracuje termostatická hlavice a jaký je průběh teplot na topném tělese při osazení termostatických ventilů s termostatickou hlavicí ?


Termostatická hlavice automaticky udržuje v místnosti předem nastavenou teplotu. Teplota je regulována v závislosti na požadavcích uživatele. Udržování nastavené teploty je zajištěno vzduchem proudícím okolo teplotního čidla. Pokud teplota v místnosti vrůstá, teplotní čidlo hlavice zvětšuje svůj objem, což způsobí omezování průtoku topné vody termostatickým ventilem. Pokud teplota klesne objem čidla se zmenšuje a tím se opět proporcionálně pootevře termostatický ventil. To znamená, že regulační kuželka termostatického ventilu se pohybuje v závislosti na objemu teplotního čidla. Termostatický ventil propustí do otopného tělesa jen tolik vody kolik je třeba pro udržení nastavené teploty v místnosti.