Proč se účtuje základní složka nákladů na vytápění?

Ve vytápěném domě se teplo šíří nejen od radiátorů nebo potrubím topného systému, ale i vzduchem a konstrukcí budovy nebo přes mezibytové příčky a stropní konstrukce.

Těmto přestupům tepla nelze zabránit a jejich velikost je dána především tepelně-technickými vlastnostmi použitých stavebních materiálů, stavebním řešením a rozdíly teplot v jednotlivých prostorách.

Budou-li v některé místnosti, nebo v některém bytě, všechna otopná tělesa uzavřena, bude odečet na RTN nulový, ale zároveň z toho neplyne, že v této místnosti nebo v tomto bytě nebylo spotřebováno žádné teplo.

Ke spotřebě tepla v takových prostorách dochází, a to přestupem tepla ze sousedních vytápěných místností.

Uvedený případ je běžný v případě společných prostor. Teplo spotřebované ve společných prostorech je rozpočítáváno každému stejným dílem a podíl nákladů, představující tuto energii, na celkových nákladech určí majitel nebo provozovatel objektu.

Takovéto náklady jsou základní složkou nákladů na tepelnou energii.