Předběžné ceny tepelné energie pro rok 2023

Předběžná cena tepla pro rok 2023

 

Předběžné ceny tepelné energie na rok 2023 pro odběratele:

- z primární části rozvodného tepelného zařízení

738,77 Kč/GJ bez DPH; 812,65 Kč/GJ s DPH

- ze sekundární části rozvodného zařízení tepelného zařízení

1287,44 Kč/GJ bez DPH; 1416,18 Kč/GJ s DPH