Máme instalované termostatické ventily a indikátory rozdělovačů topných nákladů na topení. Je lepší topení na noc zavřít a ráno otevřít a nebo nechat přes noc otevřené?

Termostatický ventil je regulační přístroj, který automaticky reguluje průtok topné vody radiátorem. V praxi to znamená, že pokud odběratel nastaví otočením termostatický ventil na nějakou konkrétní hodnotu teploty, hlavice bude hlídat teplotu vzduchu v prostoru dané místnosti a při poklesu teploty bude otevírat a naopak při vzrůstu teploty zavírat přívodní potrubí a tak začne regulovat průtok topné vody.

Ze zdravotního, ale i energetického hlediska, je vhodné snížení noční teploty. Jednou z možných metod je zavedení tzv. nočního útlumu, tj. snížení teploty o několik stupňů, obvykle o 3-4 ºC (pokles průměrné teploty v místnosti o 1ºC odpovídá přibližně 6% úspoře nákladů na vytápění).

Obvykle je noční útlum teplot prováděn již přímo ve zdroji tepla (snížením teploty topné vody). Další snížení teploty ve vytápěném prostoru pod hranici danou nočním režimem zdroje lze dosáhnout přenastavením termostatického ventilu.

Záznam v indikátoru RTN nevyhodnocuje absolutní změny teploty nebo počet poklesů a nárůstu teploty, ale jeho funkce je založena na záznamu hodnoty díky ohřátí přímým stykem s topným tělesem.

To znamená, že záznam bude úměrný k množství předaného tepla radiátorem do místnosti a není důležité, zda topíme krátce při vyšší teplotě otopného tělesa, nebo déle při jeho nižší teplotě.

Záznam v indikátorech RTN sleduje celkovou spotřebu tepla, takže indikátor zaregistruje snížení spotřeby tepla a Vaše vyúčtování topných nákladů bude nižší.