Přerušení dodávky tepla a teplé vody

 V termínu 29.8.2022 od 00:00 hod (pondělí) – 31.8.2022 do 24:00 (středa) bude přerušena dodávka tepla pro níže uvedená odběrná místa z důvodu provádění pravidelných údržbářských a revizních prací.

 V rámci plánované odstávky bude prováděna celková revize parního a kondenzátního potrubí, kontrola rozvodů elektřiny a další plánované opravy.

 

Odstávka se týká pouze lokalit napojených na SCZT:

- sídliště Podhůrčí

- sídliště U Retexu

- sídliště Za Beránkem

- sídliště Jiráskova ulice

- sídliště Pod Nemocnicí

- sídliště U Pošty

- sídliště Plzeňská ulice

- sídliště nábř. Kpt. Nálepky

- objekty Voříškova 822/3, 823/3

- objekt Wolkerova 411/2

- objekt Masarykova 447/2

- objekt KD Družba

 

Výše uvedená odstávka se nedotkne lokalit napojených na plynové kotelny, zde bude provoz zachován beze změn.

 

Děkujeme za pochopení.