Rekonstrukce tepelných rozvodů Podhůrčí

V souvislosti se stavební akcí "Stavební úpravy technologie systému centrálního zásobování teplem" jejímž investorem je město Klatovy, budou od května do září 2018 probíhat stavební práce III. etapy tohoto díla v lokalitě Podhůrčí. V rámci rekonstrukce bude docházet pro dotčené objekty ke krátkodobým přerušením dodávek teplé vody nutných k přepojování technologie, instalaci předávacích stanic a podobně. Tato krátkodobá přerušení budou majitelům dotčených bytů oznamována písemně zhotovitelem stavebních prací. Případné dotazy týkající se průběhu prací za investora rád zodpoví Ing. Václav Špičák tel. 601 119 321, 376 347 351. Při řešení provozních záležitostí týkajících se dodávek tepla a teplé vody se prosím obracejte na nás. Závěrem nám dovolte předem poděkovat za pochopení a trpělivost při realizaci tohoto díla.