Služby

  1. Dodávka tepelné energie pro technologické účely,otop a ohřev teplé užitkové vody
  2. Dodávka elektrické energie
  3. Poskytování know-how při řešení zásobování objektů tepelnou energií
  4. Dodávka odborných prací v oblasti technologií spotřeby tepla
  5. Dodávka odborných prací v oblasti měření spotřeby tepelné energie