Časté otázky

V úvodu odpovědí na vaše nejčastější otázky je vhodné uvést, že činnost v oblasti výroby a distribuce tepla se řídí zejména zákonem č.458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a změně některých zákonů, dále pak vyhláškami Ministerstva průmyslu a obchodu navazujícími na výše uvedený zákon a které stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé užitkové vody včetně rozúčtování nákladů na objekty a mezi konečné spotřebitele.

Znění těchto předpisů lze nalézt například na stránkách Teplárenského sdružení

Rádi budeme reagovat na Vaše přímé dotazy. Můžete je posílat poštou na naši adresu s heslem „INFO“ (viz. Kontakty) či zatelefonovat na 376 312 002 nebo přímo e-mailem info@klatep.cz

Dodavatel je zpravidla vlastníkem (nebo uživatelem na základě smlouvy) všech venkovních potrubních systémů...
Odběrná špička znamená odběr teplé vody vyšší než je projekční maximum předávací stanice pro daný objekt...
Termostatická hlavice automaticky udržuje v místnosti předem nastavenou teplotu. Teplota je regulována v závislosti na požadavcích uživatele...
Teplá užitková voda je dodávána celoročně tak, aby měla na výtoku u spotřebitele teplotu 45 až 60 ºC...
Pokud jste nájemníkem či majitelem bytu nebo nebytového prostoru a nemáte s naší společností přímo uzavřenou kupní smlouvu na dodávku tepla a teplé užitkové vody pak na svého pronajímatele nebo správce objektu...
Otopné období začíná 1. září a končí 31. května následujícího roku...
Spotřeba TUV se měří ve většině případů na tepelném zdroji...
Rozdělovače topných nákladů (RTN) na radiátorech nejsou absolutními měřiči tepla z pohledu metrologie, proto neukazují žádné fyzikální jednotky...
Ve vytápěném domě se teplo šíří nejen od radiátorů nebo potrubím topného systému, ale i vzduchem a konstrukcí budovy nebo přes mezibytové příčky a stropní konstrukce...