Legislativa

V této sekci naleznete seznam odkazů na dokumenty a stránky, kde se vyskytují důležité informace související s energetikou a teplárenstvím.

Teplárenské sdružení České republiky - důležité dokumenty související s energetikou

Novela zákona o ochraně spotřebitele:
Podle § 14, odst. (1) zákona č. 634/1992 Sb. "o ochraně spotřebitele" se poskytuje spotřebiteli informace, že subjektem věcně příslušným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů pro oblast elektroenergetiky, plynárenství, a teplárenství je: Energetický regulační úřad, jehož internetová adresa zní: www.eru.cz

Energetický zákon (zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání v energetických odvětvích)

Vyhláška 269/2015 Sb., o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům,

Zákon o hospodaření energií 406/2000 Sb.