PROJEKT ROKU 2009

V prosinci roku 2008 byl uveden do provozu uhelný kotel K4, kterým došlo k rozšíření palivové základny společnosti na centrálním zdroji tepla.

KLATOVSKÁ TEPLÁRNA a.s. dnes využívá pro výrobu tepla a elektrické energie kapalné palivo - mazut, zemní plyn a ve výrazné míře cenově výhodnější hnědouhelný hruboprach. 22.04.2009 bylo naší společnosti za rozšíření palivové základny uděleno Teplárenským sdružením České republiky ocenění PROJEKT ROKU.