Předběžně kalkulované ceny tepla pro rok 2018


 Předběžně kalkulované ceny tepelné energie pro rok 2018:

Předběžně kalkulovaná cena tepla rok 2018 Primerní část:   457,50 Kč/GJ bez DPH   526,10 Kč/GJ včetně DPH

Předběžně kalkulovaná cena tepla rok 2018 Sekunderní část:   552,50 Kč/GJ bez DPH 635,40 Kč/GJ včetně DPH

Od 1.1.2018 dochází vlivem nárůstu cen energií a aktuální změně platné legislativy v oblasti emisních limitů (povinnost plnění přísnějších emisních limitů) k nárůstu předběžně kalkulované ceny tepelné energie.  V případě odložení termínu platnosti legislativních úprav dojde k úspoře nákladů a předběžné kalkulované ceny tepelné energie budou v souladu s platnou legislativou upraveny.