Výhody dodávky tepla z klatovské teplárny...

Výhody dodávky tepla z KLATOVSKÉ TEPLÁRNY :

  • KLATOVSKÁ TEPLÁRNA a.s. dlouhodobě snižuje ekologický dopad výroby na životní prostředí
  • Investuje nemalé finanční prostředky do zefektivnění svého provozu
  • Kotel K4 na hnědé uhlí prošel v uplynulých letech úpravami, aby splňoval veškeré emisní limity platné legislativy
  • Průběžně dochází k pravidelným opravám, modernizaci a údržbě technologického zařízení teplárny
  • Probíhá postupná rekonstrukce rozvodů rozvodné sítě, čímž se výrazně omezují tepelné ztráty