Podle jakého principu se provádí rozúčtování teplé užitkové vody (TUV)

Spotřeba TUV se měří ve většině případů na tepelném zdroji. Tam je centrální měřidlo a z něj se získá celková hodnota odběru a podle odečtu údajů bytových vodoměrů se stanoví spotřeba jednotlivých bytů. Je ovšem třeba vědět, že bytový vodoměr je pouze poměrové měřidlo. TUV (celková spotřeba) se ve smyslu vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj, rozpočítává na spotřební složku (70% celkových nákladů dle spotřeby bytových vodoměrů) a základní složku (30 % dle plochy bytu ).

Základní složka představuje náklady na udržení parametrů teplé užitkové vody v rozmezí daném vyhláškou MPO, tj. teplota vody na výtoku u spotřebitele musí být celoročně v rozmezí mezi 45 - 60°C, a to v době minimálně od 6.00 do 22.00 hodin mimo odběrní špičky. Pro dodržení těchto parametrů je nutné udržovat cirkulaci teplé užitkové vody mezi zdrojem a místem odběru. Základní složkou celkových nákladů na teplou užitkovou vodu jsou tedy náklady na provoz technologie zajišťující tuto cirkulaci v rozvodu teplé užitkové vody.