Žádost o příspěvek o úhradu nákladů za teplo

Vážení odběratelé,
na základě nařízení vlády č.263/2022 Sb. mají odběratelé tepla možnost požádat o příspěvek na úhradu nákladů na teplo za odběrné místo v domě s byty určených výhradně pro účely bydlení. A to prostřednictvím svého dodavatele tepelné energie (KLATOVSKÁ TEPLÁRNA a.s.) předáním vyplněné žádosti o zohlednění příspěvku na teplo (vzor viz. níže).
Žádost za odběrné místo vyplní odběratel (osoba/y oprávněná jednat za odběratele) a doručí ji do KLATOVSKÉ TEPLÁRNY a.s., preferujeme způsob osobního předání nebo zasláním doporučeně poštou na adresu společnosti KLATOVSKÁ TEPLÁRNA a.s., Jateční 660, 339 01 Klatovy.
 

Postup při vyplnění žádosti:

Odběratel vyplní volná pole v žádosti:
- Identifikační údaje žadatele (název společenství nebo firmy, adresa, IČO)
- Identifikační údaje osoby oprávněné jednat za žadatele (statutární orgán odběratele s uzavřenou smlouvou s naší společností, adresa, datum narození, funkce)
- odběr tepelné energie:
a) v rodinném domě (nevyplňuje se, pokud se nejedná o rodinný dům)
b) v domě s byty (adresa odběrného místa a počet bytových jednotek v domě s byty určených k bydlení)
- datum a podpis žadatele/osoby oprávněné jednat za žadatele

 

Z důvodu bezproblémové administrace a předcházení potížím spojeným s budoucím poskytováním příspěvku na teplo žádáme o vyplnění a dodání žádostí v co nejkratším možném termínu (nejzazší doporučený termín 20.listopadu 2022).  
 

Detailní informace viz. nařízení vlády č.263/2022 Sb.

 

 Žádost o zohlednění příspěvku na teplo:

 - verze *.PDF

 - verze *.DOC 

Kontaktní osoby pro případné dotazy k příspěvku na teplo: 
 František Pintíř Jana Duchková
 vedoucí obchodního úseku administativní pracovnice 
 tel.: +420 378 609 057               tel.: +420 378 609 052
 mob.: +420 602 484 585
 e-mail: prispevek@klatep.cz  e-mail: prispevek@klatep.cz