Skutečná cena tepelné energie za rok 2021

Ceny tepelné energie pro rok 2021

Primární část

Skutečná cena roku 2021      497,48 Kč/GJ bez DPH      547,22 Kč/GJ s DPH

Sekundární část

Skutečná cena roku 2021      563,59 Kč/GJ bez DPH      619,95 Kč/GJ s DPH