Předběžné ceny tepelné energie pro rok 2021

Předběžná cena tepelné energie pro rok 2021 zůstává stejná jako předběžná cena tepelné energie za rok 2020. 

 

Předběžné ceny tepelné energie na rok 2021 pro odběratele:

- z primární části rozvodného tepelného zařízení

517,08 Kč/GJ bez DPH; 568,79 Kč/GJ s DPH

 

- ze sekundární části rozvodného tepelného zařízení

612,43 Kč/GJ bez DPH; 673,67 Kč/GJ s DPH