Předběžné ceny tepelné energie pro rok 2020

V důsledku plnění platné legislativy, vlivem zvyšujících se cen paliv, energií, služeb a emisních povolenek jsme nuceni od 1.1.2020 přistoupit k nárůstu předběžné ceny tepelné energie (bez DPH), a to o 3,01 % oproti předběžným cenám tepelné energie na rok 2019. Současně vlivem snížení sazby DPH od 1.1.2020 u tepelné energie a od 1.5.2020 u teplé vody dochází ke snížení předběžných cen tepla (ceny včetně DPH), a to o 1,47 % oproti předběžným cenám tepelné energie na rok 2019.

Předběžné ceny tepelné energie na rok 2020 pro odběratele:

- z primární části rozvodného tepelného zařízení

517,08 Kč/GJ bez DPH; 568,79 Kč/GJ s DPH

 

- ze sekundární části rozvodného zařízení tepelného zařízení

612,43 Kč/GJ bez DPH; 673,67 Kč/GJ s DPH