Přerušení dodávek tepla a teplé vody do objektů v sídelní oblasti Za Beránkem včetně ulic Palackého a Jiráskova

V rámci Plzeňským krajem plánované rekonstrukce komunikace ulice Gorkého v Klatovech a touto akcí vynucenou přeložkou primárního parovodního rozvodu tepla, bude ve dnech 30.8. až 10.9.2019 přerušena dodávka tepla a teplé vody do objektů v sídelní oblasti Za Beránkem včetně ulic Palackého a Jiráskova (objekty č. p. 785 až 775/2 a 778 až 787/2).

Za vzniklé nepohodlí se všem našim odběratelům velice omlouváme.