Předběžné ceny tepelné energie pro rok 2021

Předběžná cena tepla pro rok 2021 zůstává ve stejné výši, jako byla stanovena pro rok 2020.

Předběžné ceny tepelné energie na rok 2021 pro odběratele:

- z primární části rozvodného tepelného zařízení

517,08 Kč/GJ bez DPH; 568,79 Kč/GJ s DPH

- ze sekundární části rozvodného zařízení tepelného zařízení

612,43 Kč/GJ bez DPH; 673,67 Kč/GJ s DPH