Předběžné ceny tepelné energie pro rok 2022

Předběžná cena tepla pro rok 2022.

Předběžné ceny tepelné energie na rok 2022 pro odběratele:

- z primární části rozvodného tepelného zařízení

535,09 Kč/GJ bez DPH; 588,60 Kč/GJ s DPH

- ze sekundární části rozvodného zařízení tepelného zařízení

633,18 Kč/GJ bez DPH; 696,50 Kč/GJ s DPH