Předběžné ceny tepelné energie pro rok 2024

Předběžná cena tepla pro rok 2024

Předběžné ceny tepelné energie na rok 2024 pro odběratele:

- z primární části rozvodného tepelného zařízení

793,12 Kč/GJ bez DPH; 888,29 Kč/GJ s DPH

- ze sekundární části rozvodného tepelného zařízení

1041,88 Kč/GJ bez DPH; 1166,91 Kč/GJ s DPH