Kam se mám obrátit při poruše dodávky tepla nebo teplé užitkové vody ?

Pokud jste právnická nebo fyzická osoba, která má s naší společností uzavřenou kupní smlouvu na dodávku tepla a teplé užitkové vody pak samozřejmě na naši společnost.

Pokud jste nájemníkem či majitelem bytu nebo nebytového prostoru a nemáte s naší společností přímo uzavřenou kupní smlouvu na dodávku tepla a teplé užitkové vody pak na svého pronajímatele nebo správce objektu.

To samozřejmě nevylučuje možnost přímého kontaktu s naší společností.