Skutečná cena tepla pro rok 2017

Ceny tepla pro rok 2017:

Primerní část:

Předběžná kalkulovaná cena roku 2017 byla 419,50,00 Kč/GJ bez DPH, včetně DPH 15% 482,40 Kč/GJ 

Skutečná cena roku 2017 bez DPH 413,00 Kč/GJ, včetně DPH 15% 475,00 Kč/GJ

Sekunderní část:

Předběžná kalkulovaná cena roku 2017 byla 516,50 Kč/GJ bez DPH, včetně DPH 15% 594,00 Kč/GJ 

Skutečná cena roku 2017 bez DPH 473,00 Kč/GJ, včetně DPH 15% 544,00 Kč/GJ