Jaká jsou pravidla pro dodávku teplé užitkové vody ?

  • Teplá užitková voda je dodávána celoročně tak, aby měla na výtoku u spotřebitele teplotu 45 až 60 ºC, s výjimkou možnosti krátkodobého poklesu v době odběrových špiček spotřeby v zúčtovací jednotce.
  • Dodávka je uskutečňována denně nejméně v době od 6.00 do 22.00 hod.
  • Do nebytových budov se dodávka ve dnech, kdy tyto budovy nejsou provozovány, přeruší, pokud je to technicky možné.